FORUM

Lezione 7

Menu

 1. Vocabolario
 2. Grammatica
 3. Testi
 4. Esercizi
 5. Indice delle lezioni

Vocabolario
SINGOLARE
PLURALE
ITALIANO
aimsir (61K) fem.   tempo (anche in senso meteorologico)
an iomarca   troppo
asal asail asino
bainne   latte
beithíoch(1) beithígh mucca, bovino
(1) fem. ba mucca
caora fem. caoirigh pecora
capall caiple cavallo
cat (2) cait gatto
cnoc cnoic collina
créatúr créatúir povera creatura, pover'uomo
féar   erba
feilm fem. feilmeacha fattoria
francach francaigh ratto
geimhreadh geimhraíocha inverno
inín fem. iníneacha figlia
madadh madraí cane
fem. míonna mese
muic fem. muca maiale
peata peataí animale prediletto (pet)
rifíneach rifíneacha furfante
samhradh samhraíocha estate
saol saolta vita
uisce   acqua
bocht (16K)   povero, miserabile
bradach   rubare
'chuile   ogni
dall   cieco
fuar   freddo
glic   svelto, scaltro, amabile
íseal   basso
óg   giovane
soibhir   ricco
spéisiúil   interessante
tábhachtach   importante
uasal   nobile, appartenente all'aristocrazia
cé go / nach (14K)   sebbene
chomh maith   pure, anche
cineál (3)   tipo di
go díreach   esattamente, proprio, direttamente
i gcónaí   sempre, ancora
mar geall ar (go / nach)   a causa di, in merito a
ó shin   fa, or sono, da ciò


(1) Bó fem. 'mucca' si usa generalmente al singolare, mentre beithígh si usa per il plurale.

(2) SI pronuncia come se fosse scritto "cat".

(3) Si pronuncia come se fosse scritto "cionál"

Grammatica

I TEMPI ABITUALI DI TÁ

Presente abituale
Bíonn Cáit anseo. Cáit è qui (normalmente, di solito).

Passato abituale
Bhíodh Cáit anseo. Cáit era qui (era solito essere qui).

IL CONDIZIONALE DI TÁ

Bheadh Cáit anseo. Cáit sarebbe qui.

TABELLA RIASSUNTIVA DI TÁ

TEMPO PRESENTE TEMPO PASSATO TEMPO FUTURO TEMPO PRESENTE ABITUALE TEMPO PASSATO ABITUALE TEMPO CONDIZIONALE
è era sarà di solito è era solito essere sarebbe
tá mé bhí mé beidh mé bím bhínn bheinn
tá tú bhí tú beidh tú bíonn tú bhíteá bheinn
tá sé bhí sé beidh sé bíonn sé bhíodh sé bheadh sé
tá sí bhí sí beidh sí bíonn sí bhíodh sí bheadh sí
tá muid bhí muid beidh muid bíonn muid bhíodh muid bheadh muid
tá sibh bhí sibh beidh sibh bíonn sibh bhíodh sibh bheadh sibh
tá siad bhí siad beidh siad bíonn siad bhídís bheidís
táthar bhíothadh beifear bítear bhítí bheifí

Il condizionale viene sempre lenito. Un suono finale ch nelle terminazioni verbali (ad eccezione delle forme autonome), viene sostituito da una "t" prima della lettera stretta "s", ad esempio sé, sise, sibh, Seán.

Bhíodh muid anseo. Noi (di solito) eravamo qui.
Bheadh sé go deas. Sarebbe carino.

FORME COMBINATE

bíonn + mé / mise si combina come bím(se) Io (di solito) sono
bhíodh + mé / mise bhínn(se) Io ero solito essere
bheadh + mé / mise bheinn(se) Io sarei
bhíodh + tú / tusa bhíteá(sa) Tu eri solito essere
bheadh + tú / tusa bheifeá(sa) Tu saresti
bhíodh + siad / siadsan bhídís(ean) Essi erano soliti essere
bheadh + siad / siadsan bheidís(ean) Essi sarebbero

Tutti i verbi hanno delle forme combinate per le persone e per i tempi elencati. (*) Le forme di contrasto aggiungono sempre -se (nella I persona singolare), -sa (nella II persona singolare) e -sean (nella III plurale).

(*) Un'ulteriore forma combinata è bhíodar che può eventualmente essere usata al posto di bhí siad.

La forma combinata si usa nelle risposte:

An mbeifeá ansin ? Would you be there ? Bheinn. Yes, I would.
Bhídísean sásta. Di solito erano contenti. Bhíís. SI, erano solito esserlo.

Le forme di contrasto, ad esempio bhídísean, non si usano mai nelle risposte.

AGGETTIVI CHE MODIFICANO I SOSTANTIVI NEL PLURALE

 1. Dopo la maggior parte dei sostantivi
  fuinneogaí móra grandi finestre
  daoine glice gente amabile

  Si aggiunge una vocale senza accento. Si aggiunge una 'a' dopo una consonante aperta, ad esempio mór, ed una 'e' dopo una consonante stretta, ad esempio glic

 2. Dopo i sostantivi con i plurali che terminano in consonante
  gasúir bheaga bambini piccoli
  francaigh mhóra grandi ratti

  L'aggettivo viene anche lenito.
  (In alcuni gruppi di frasi, un sostantivo usato "come un attributo" (cioè, con un comportamento simile ad un aggettivo), viene lenito allo stesso modo, ad esempio beithigh bhainne 'mucche da latte'.)

IL VOCATIVO PLURALE

A rifíneachaí ! (Voi) furfanti !
A chearca ! Galline !
A dhaoine uaisle ! Signore e signori! (lett. gente nobile)
A ghasúir bheaga ! (Voi) bambinetti (bambini piccoli)!
A rifíneachaí bradacha ! Voi ladri furfanti!

La particella vocativa 'a' provoca sempre lenition (vedere la Lezione 4). Gli aggettivi seguono le normali regole del plurale.

Ci sono alcuni sostantivi che hanno una forma vocativa plurale particolare,
ad esempio créatú 'povera creatura', créatúir 'povere creature', a chréatúrachaí '(Voi) povere creature!';
fear 'uomo', fir 'uomini', a fheara '(Voi) uomini!'.

TEXTS

FEILIM MHUINTIR MHÁIRTÍN (53K)
Tá feilim réasúnta mór ag muintir Mháirtín. Níl siad soibhir cé go bhfuil go leor feilméaraí soibhir agus daoine uaisle anseo. Ar ndóigh, níl siad bocht ach a oiread ! Tá beithígh bhainne go leor ag Máirtín agus neart caoirigh. Tá cnoc beag in aice leis an bhfeilm agus bíonn caorigh Mháirtín ansin. Bíonn beithígh Mháirtín ar an talamh maith, go díreach in aice leis an teach. Tá an féar go maith ansin. Ní bhíonn muca ann anois cé go mbíodh neart muca ann cupla bliain ó shin. Tá cearca ann chomh maith agus ar ndóigh, tá tá cat agus madadh ann freisin. Tá an cat tábhachtach mar geall ar go bhfuil an iomarca francaigh mhóra anseo. Tá an cat cineál dall anois ach tá sé glic go leor mar sin féin. Bíonn cait dhall mar sin go minic. Tá cait spéisiúil mar sin.

Tá (44K) gasúir bheaga ag Máirtín. Tá peata ag 'chuile dhuine. Tá asal ag Seáinín, mac Mháirtín, agus ar ndóigh, bíonn sé bradach anois agus aríst. Ní bhíonn mórá asail anseo anois ach cupla bhliain ó shin bhíodh go leor leor asail anseo. Bíonn siad daor anois. Tá peata ag Bríd, inín Mháirtín, freisin. Tá capall beag ag Bríd. Bhí Bairbre bheag anseo cupla mí annuraidh agus bhí sí sásta leis an saol anseo. Bíonn gasúir bheaga sásta leis an saol anseo. Bhí bliain mhaith ag Máirtín annuraidh. Bhí an aimsir go maith. Bhí an samhradh go hiontach, cé nach raibh go leor uisce ann.

'Bíonn an samhradh (30K) go deas anseo ach bíonn an geimhreadh go dona. Bíonn muintir Bhaile Átha Cliath mar sin i gcónaí ! Bheitheá sásta anseo anois ach b'fhéidir go mbeadh an geimhreadh fuar agus an mbeitheá sásta ansin ?' a deir Máirtín leis an gcailín óg 'Bheinn,' a deir Bairbre Bheag. 'Níl mé cinnte an mbeitheá !' a deir Máirtín 'Ó muise, an créatúr,' a deir Cáit, bean Mháirtín, 'bheadh sí sásta cinnte. Bíonn daoine óga sásta i gconaí, nach mbíonn, a Bhairbre Bheag ?'


Ursula Castaldo - 2001