{alto}
 
 
    Esercizi 2

I. Verbi

A. Converti le seguenti frasi in forma negativa.

 1. Tá timpiste ann.
 2. Tá cóta ansiúd
 3. Deir sé go bhfuil muid sásta.
 4. Tá daoine agus tithe anseo.
 5. An bhfuil teach eile ann anois?
 6. Táthar sásta anois.
 7. Tá Cáit ann freisin agus tá sí sásta.
 8. An bhfuil múinteoir ansin?
 9. Deir sé go bhfuil fir agus gasúir ann freisin.

B. Converti le seguenti frasi in forma interrogativa

 1. Tá siad ann anois.
 2. Níltear sásta.
 3. Níl duine ar bith anseo.
 4. Tá Bríd agus Máirtín ansiúd.
 5. Tá teach agus rudaí eile ann.
 6. Níl múinteoir ná gasúir ar bith ann.
 7. Tá bord ann, agus cupán.
 8. Táthar anseo anois.
 9. Níl siadsan sásta ach a oiread.

C. Converti le seguenti frasi in forma di discorso indiretto.

Esempio:
Tá sé sásta: Deir sé go bhfuil sé sásta.
 1. Tá lampa ansiúd.
 2. Tá sise anseo, ach tá seisean ansin.
 3. Níl duine ar bith anseo anois.
 4. Tá boird agus rudaí eile anseo.
 5. Táthar ansin.
 6. Níl muide ná sibhse sásta.
 7. Tá múinteoirí eile sásta.
 8. Tá teach anseo, ach níl doras ann.
 9. Tá cupáin anseo freisin.
 10. Níl cóta ansin agus níl gasúir ann ach a oiread.

II. Ann.

A. Aggiungi "ann" alle frasi, dove è necessario.

Non è necessario in ogni frase. Dove ann non è richiesto, aggiungi semplicemente la punteggiatura adeguata.
 1. Tá mise anseo ach an bhfuil sise
 2. Tá bord anseo, ach níl cupán
 3. An bhfuil duine eile sásta
 4. Níl rud ar bith anois
 5. Deir siad nach bhfuil Bríd ná Máirtín anseo
 6. Níl lampa anseo ach tá cóta
 7. Níltear sásta ach a oiread
 8. Tá Bríd anseo agus tá sí sásta
 9. Tá múinteoirí anseo ach níl duine eile
 10. Deir Cáit nach bhfuil Máirtín ná duine ar bith

III. Vocabulario.

A. Completa le frasi con le parole appropriate (Potrebbe esserci più di una possibilità)

 1. Tá mise agus Bríd anseo agus _____________ muid sásta.
 2. Ta sibhse anseo ach __________ duine ar bith eile ann.
 3. _________ bhfuil duine eile sásta?
 4. Tá timpiste ann, agus níl duine ar _____________ sásta.
 5. Deir siad __________ bhfuil gasúir __________ freisin.
 6. Nach _________ cupán ansin?
 7. Níl mise sásta, ach _________ bhfuil _________ sásta?
 8. Tá Máirtín anseo agus deir ___________ go bhfuil sé sásta.
 9. Níl muide sásta agus níl Cáit sasta _________ a oiread.
 10. An bhfuil múinteoir ___________ bith anseo?
   
       
Scrivimi