{alto}
 
 
    Esercizi 4

I Conversazione

A. Riempi gli spazi con gli oggetti appropriati, per completare la conversazione.

Alcuni spazi possono essere riempiti in diversi modi, mentre altri in un unico modo.
1.
Donncha:
Dia dhuit, ______________ Cháit.
Cén ______________ a bhfuil ______________ ?
 
Cáit:
Dia's Muire ______________ , a ______________ . Tá mé go ______________ . Cén ______________ a bhfuil ______________ ?
 
Donncha:
Tá mise ______________ hiontach. Nach ______________ an áit anseo go ______________ ?
 
Cáit:
Tá, ______________ ach tá an bháisteach go ______________ .

.
2.
Donncha:
A Cháit, ______________ bhfeiceann tú mo scian phóca áit ______________ bith? Níl a ______________ agam cá ______________ sí ar ______________ ar ______________ .
Cáit:
Tá rudaí ______________ leor ansiúd ar (=su, sopra) an talamh. B'fhéidir ______________ bhfuil do scian phóca ______________ .
Donncha:
Ó tá feicim anois. Go ______________ maith 'ad
Cáit:
Tá fáilte ______________ . Slán
[mo = mio; do=tuo]

B. Completa i dialoghi con le risposte più appropriate.

Máirtín:
Dia dhuit a Pheige.
Peige:
__________________________.
Máirtín:
Tá mé go maith. Cén chaoi a bhfuil tusa?
Peige:
___________________________. Nach bhfuil Éirinn go hálainn?
Máirtín:
Tá, ach ___________________________.
Peige:
Bhoil, ___________________________.

II Genere

A. Dalle due frasi, costruiscine una sola, come mostrato nell'esempio.

Feicim fear. Tá sé mór. --> Feicim fear mór.
Feicim bean Tá sí mór. ---> Feicim bean mhór.
 1. Feicim cláirseach. Tá sí go breá.
 2. Feicim feilméara. Tá sé sásta.
 3. Feicim scian. Tá sí beag.
 4. Feicim seomra. Tá sé go deas.
 5. Feicim bean. Tá sí leisciúil.
 6. Feicim cearc. Tá sí go maith.
 7. Feicim bó. Tá sí mór.
 8. Tá Gaeltacht ann. Tá sí go deas.
 9. Tá coláiste ann. Tá sé go hiontach.
 10. Tá fuinneoig ann. Tá sí mór.
 11. Tá bord ann. Tá sé go maith.
 12. Tá talamh ann. Tá sé go maith.
 13. Tá tír ann. Tá sí go hálainn.
 14. Tá múinteoir ann. Tá sé beag.
 15. Tá áit ann. Tá sí go haoibhinn.

B. Lenition

Riempi gli spazi bianchi con ognuno dei sostantivi elencati, applicando "lenition" all'aggettivo, dove necessario.

1. ________ beag ann.
  cláirseach ______________
  cailín ______________
  Gaeltacht ______________
  fuinneoig ______________
  coláiste ______________
  tír ______________
2. ________ deas ann.
  teach ______________
  feadaíl ______________
  lampa ______________
  scian ______________
  sagart ______________
3. ________ mór ann.
  garraí ______________
  báisteach ______________
  doras ______________
  bean ______________
  cearc ______________
4. ________ breá ann..
  Gaeilge ______________
  teach ______________
  bád ______________
  tír ______________
5. ________ maith ann.
  bean ______________
  cearc ______________
  fuacht ______________
  múinteoir ______________
  áit ______________
  talamh ______________

III Lettura

Seo píosa beag le léamh, bunaithe ar cheachtanna 1-4

Bhoil, tá Gaeltacht álainn anseo. Tá báisteach go leor ann, agus tá an talamh réasúnta dona, ach tá na garranta agus na ballaí go haoibhinn, agus tá tithe breá agus daoine breá ann freisin. Feicim báid, 'chuile áit. An bhfeiceann tú an geata agus an teach ansiúd? Tá scéalaí iontach ansin, agus bean dheas freisin. Agus an teach beag eile? Tá an sagart ansin. Tá muintir mo mhúinteoir anseo freisin, ach níl a fhios 'am (=agam) cén áit. Deir seisean go bhfuil Gaeilge bhreá an seo. Tá coláiste maith ann, ar aon chaoi, agus múinteoirí maithe freisin. Tá mise sásta anseo; an bhfuil tusa sásta? Tá fáilte romhat anseo, ar aon chaoi.

an, na = articolo determinativo (sing. & pl.)

   
       
Scrivimi