{alto}
 
 
    Esercizi 3 - Risposte

I. Lenition.

 1. Peige, ansin agus tá muintir Pheige
 2. Feicim Bríd, ach ní fheicim muintir Bhríd
 3. Glinsce ansin tá bóthar Ghlinsce anseo.
 4. Tá muintir Shéamaisín anseo, ach níl a fhios agam cá bhfuil Séamaisín
 5. Tá muintir Cháit anseo, ach níl Cáit ann.
 6. Feicim bóthar Thír an Fhia, ach ni fheicim Tír an Fhia
 7. Níl a fhios agam cá bhfuil Donncha, ach tá uncail Dhonncha anseo.
 8. Níl Ciarraí i Sasana, ach ta muintir Chiarraí ann.
 9. Níl a fhios agam cá bhfuil Sasana, ach tá mapa Shasana anseo.
 10. Níl a fhios agam cá bhfuil Fionnasclainn, ach tá muintir Fhionnasclainn ansin.
 11. Ní fheicim Máire, ach feicim athair Mháire
 12. Bairbre anseo, agus tá muintir Bhairbre ansin.
 13. Tá mac Dhiarmaid anseo, ach níl Diarmaid anseo.
 14. Cáit anseo, agus tá uncail Cháit anseo freisin.
 15. Ní fheicim Tomáisín, ach feicim peictiúr Thomáisín
 16. Níl Páidín anseo, ach tá cóta Pháidín ann.
 17. Tá muintir Mháirtín anseo, ach níl Máirtín anseo.
 18. Níl Gaoth Sáile ansin, agus níl muintir Ghaoth Sáile ansin ach a oiread.
 19. Feicim Máirtín agus feicim teach Mháirtín
 20. Níl Seáinín ansin, agus níl muintir Sheáinín ansin ach a oiread.

II. Vocabolario

A.

 1. bhfuil Peige?
  i Sasana.
 2. Níl feilméaraí Chonamara sásta archor ar bith, agus níl muintir Chiarraí or Shasana or any place sásta ach a oiread
 3. Nach bhfuil duine ar bith anseo?
 4. Deir Bríd go or nach bhfuil athair Cháit or any name or sásta or any adjective ann.
 5. Feicim muintir or athair or uncail, etc. Cháit, ach ní fheicim duine or athair or uncail, etc. ar bith eile.
 6. Dia dhaoibh. Cén chaoi a bhfuil sibh?
 7. Cén t-ainm atá ort?
  Úna atá ort.
 8. An or nach Bairbre agus Donncha anseo?
  Tá sise ann, ach níl seisean ann.
 9. Tá mise sásta.
  An bhfuil tusa or sise or seisean or sibhse or siadsan or any name sásta?
 10. Cén fáth?
  Níl a fhios agam.

B. Plurali

 1. boird
 2. cótaí
 3. cupáin
 4. lampaí
 5. fir
 6. múinteoirí
 7. báid
 8. rudaí
 9. mic
 10. timpistí
 11. peictiúir
 12. feilméaraí
 13. páipéir
 14. geataí
 15. toirbh (tairbh)
 16. mapaí
 17. daoine
 18. seomraí
 19. tithe
 20. fuinneogaí
 21. garranta
 22. uncaileacha
 23. doirse
 24. athaireacha
 25. bóithre
 26. anamacha
 27. amanna
 28. leabhartha

In questa lista, i plurali che terminano in (a)í sono i più comuni, seguiti da quelli con una consonante stretta (cioè che hanno una i prima della consonante finale).

   
       
Scrivimi