{alto}
 
 
   

Esercizi 4 - Risposte

I Conversazione

A. Riempi gli spazi

1.
Donncha:
Dia dhuit a Cháit.
Cén chaoi a bhfuil ?
Cáit:
Dia 's Muire dhuit, a Dhonncha. Tá mé go maith (or, hiontach, or dona, or various other adjectives) . Cén chaoi a bhfuil tusa?
Donncha:
Tá mise go hiontach. Nach bhfuil an áit anseo go deas (or Hálainn, or haoibhinn, etc.)?
Cáit:
Tá, muise (or cinnte, or repeat adjective, and probably a few other possibilities too ), ach tá an bháisteach go dona (or adjective of choice)*.

.
2.
Donncha:
A Cháit, an bhfeiceann tú mo scian phóca áit ar bith? Níl a fhios agam cá bhfuil sí ar chor ar bith.
Cáit:
Tá rudaí go leor ansiúd ar an talamh. B'fhéidir go bhfuil *an* or *do* (I taught these in class before doing the exercise) scian phóca ann (or ansin/ansiúd).
Donncha:
Ó, tá, feicim anois. Go raibh maith 'ad.
Cáit:
Tá fáilte romhat. Slán.

II. Genere

A. Frasi complete

 1. Feicim cláirseach bhreá
 2. Feicim felméara sásta.
 3. Feicim scian bheag.
 4. Feicim seomra deas.
 5. Feicim bean leisciúil.
 6. Feicim cearc mhaith.
 7. Feicim bó mhór.
 8. Tá Gaeltacht deas ann.
 9. Tá coláiste iontach ann.
 10. Tá fuinneoig mhór ann.
 11. Tá bord maith ann.
 12. Tá talamh maith ann.
 13. Tá tir álainn ann.
 14. Tá múinteoir beag ann.
 15. Tá áit aoibhinn ann.

B. Lenition.

1. __________ beag ann.
cláirseach bheag
cailín beag
Gaeltacht bheag
fuinneoig bheag
coláiste beag
tír bheag
2. teach deas ann.
feadaíl dheas
lampa deas
scian deas
sagart deas
3. garraí mór ann.
báisteach mhór
doras mór
bean mhór
cearc mhór
4. Gaeilge bhreá ann..
teach breá
bád breá
tír bhreá
5. bean mhaith ann.
cearc mhaith
fuacht maith
múinteoir maith
áit mhaith
talamh maith

III. Lettura:

Well, there's a beautiful Gaeltacht here. There's lots of rain, and the land is reasonably bad, but the fields and walls are lovely, and there are fine houses and fine people, too. I see boats everywhere. Do you see the gate and the house over there? There's a wonderful storyteller there, and a nice woman, too. And the other little house? The priest is there. My teacher's family are here too, but I don't know where. He says that there's fine Irish here. There's a good college, anyway, and good teachers, too. I'm satisfied here, are you? You're welcome here, anyway.
   
       
Scrivimi