{alto}
 
 
   
Teach Mhicheáil Ruaidh

Bhí fear in a chomhnuidhe ar an bhaile s'againne a dtugadh siad Micheál Ruadh air. Bhí teach beag cheann-tuigheadh aige ar fhód an bhealaigh mhóir agus bhí an donas air le séideadh anuas agus le deora anuas. Lá amháin da rabh Micheál ar an aonach, casadh duine de a chuid daoine muinteardha air nach bhfaca sé le tamall fada roimhe sin. "A Mhicheáil a chroidhe," arsa a dhuine muinteardha leis, "caidé mar tá an saoghal ag éirghe leat mar seo?" "Ó, go díreach go leath-mheasardha," arsa Micheál, "tá mé briste brúighte, tuirseach cráidhte,i n-amanna plúchta agus i n-amanna báidhte."

Ascolta la lettura del testo:
File .ra (Real Audio)
File .wav (Lettore multimediale)

Guida alla pronuncia
TEACH MHICH-áil RÚ-í

Bhí FEAR ann a CHÓN-í eir a' BHAIL-e SOG-inn-e a DTUG-ad sí-ad MICH-ál RÚ-a eir. Bhí TEACH biog cheann-TUÍ-ú eig-e er FHÓD a' BHEAL-í MHÓIR og-us bhí an DON-us eir le SÉID-ú an-Ú-as og-us le DEÓR-a an-Ú-as. LÁ a-MHÁIN da ró MICH-ál eir an AON-ach, CAS-ú DUIN-e de a chuid DAOIN-í MUIN-tear-tha eir nach BHFAC-a sé le TAM-all FAD-a ROIMH-e sin. "A MHICH-áil a CHROÍ-e," ars a DHUIN-e MUIN-tear-tha leis, "caid-É mar tá an SAO-al eg ÍR-í leat mar SEO?" "Ó, go DÍR-ach go LEATH-MHEAS-ar-tha," ars-a MICH-ál, "tá mé BRIS-te, BRÚ-i-te, TUR-sach CRÁ-i-te, an AM-ann-a PLÚCH-ta og-us an AM-ann-a BÁ-i-te.

Vocabulario e idiomi:
baile = cittadina, villaggio
fear ... a dtugadh siad Micheál Ruadh air = un uomo ... che chiamavano Micheál Ruadh
ceann-tuigheadh = dal tetto ricoperto di paglia
ar fhód an ... = dalla parte di ... (fód = una zolla di terra)
bhí an donas air le ... = egli fu afflitto da ... (donas = disturbo, guaio)
séideadh anuas = soffiando giù (del camino)
deora anuas = fessure (nel tetto)

 

   
       
Scrivimi